Τηλεπικοινωνίες

Συνάντηση με τον Bill Gates για θέματα ευρυζωνικότητας.
Με την πολιτική μας h Ροδόπη προάγεται σε Τηλεπικοινωνιακός Κόμβος.

Επισπεύσθηκε σε συνεργασία με την Τ.Α η εφαρμογή της Ευρυζωνικότητας.
Εντάχθηκε η Κομοτηνή στο πρόγραμμα "Fiber to the home" συνδέοντας κάθε σπίτι με το γρήγορο διαδίκτυο(Internet) μέσω της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υ.Μ.Ε.).
Τοποθετήθηκε σταδιακά κεραίες για γρήγορο δορυφορικό Ιnternet σε δημόσια κτήρια απομονωμένων οικισμών (Κέχρος, Οργάνη, Μαρώνεια, Ίασμος) μέσα από το πρόγραμμα «ΔΟΡΥ» του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υ.Μ.Ε.).
Τοποθετήθηκαν γρήγορα WiFi (ασύρματο ελεύθερο ίντερνετ) στις πολυσύχναστες περιοχές από νεολαία ή τουρίστες (Κέντρο Κομοτηνής, Πανεπιστημιούπολη, Αρχαιολογικοί χώροι, Παραθεριστικά Κέντρα ). Ήδη ο Δήμος Κομοτηνής και η Νομαρχία Ροδόπης χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για την υλοποίηση του έργου.