Προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης στους κρίσιμους τομείς των μεταφορών και επικοινωνιών στην χώρα μας

Το 2009 είναι μία σημαντική χρονιά για τους τομείς των μεταφορών και επικοινωνιών στη χώρα μας. Ο σύγχρονος κόσμος τρέχει με ρυθμούς που ήταν αδιανόητοι σε προηγούμενες εποχές δημιουργώντας συνεχώς νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και καινούργιες προοπτικές, τις οποίες οφείλουμε να κατακτήσουμε. Στόχος μας είναι οι εξελίξεις και τα ερεθίσματα από το διεθνές περιβάλλον να αξιοποιούνται στο σχεδιασμό και τη χάραξη της στρατηγικής μας με άμεσο αποδέκτη το σύνολο της κοινωνίας.

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει ως διαρκή στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πολίτη. Δίνουμε καθημερινά τη μάχη με τα προβλήματα ώστε να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικές μεταφορές και επικοινωνίες για το κοινωνικό σύνολο. Αυτή η προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη δε γίνεται αποσπασματικά και πρόχειρα. Εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο, στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης.

Κεντρικός στόχος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι να καταστεί η Ελλάδα σημαντικό διεθνές διαμετακομιστικό, εμπορευματικό και τηλεπικοινωνιακό κέντρο για την ευρύτερη περιοχή.

Στις σύγχρονες κοινωνίες, οι επικοινωνίες αποτελούν έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους με καταλυτικό ρόλο στις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Πρόσφατες έρευνες, στην Ευρώπη και την Αμερική, συνδέουν την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων με τη συνολική οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, την αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Συνεπώς, η ανάπτυξη των επικοινωνιών γενικότερα και ειδικότερα η ευρυζωνική ανάπτυξη αποτελεί πλέον κρίσιμη ανάγκη για κάθε κοινωνία και αναφαίρετο δικαίωμα για κάθε πολίτη.

Βασική αποστολή μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη διαχέεται σε όλους του πολίτες και ιδίως στους λιγότερο προνομιούχους που ζουν σε απομακρυσμένες ή ορεινές περιοχές εξαλείφοντας αποστάσεις και χρονικούς περιορισμούς. Με την αξιοποίηση και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, οι άνθρωποι σε κάθε γωνιά της χώρας μας αποκτούν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την τηλε-ιατρική, και την τηλε-εκπαίδευση.

Στην κατεύθυνση αυτή, της διάδοσης των νέων τεχνολογιών και της ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες, προχωρούμε στην υλοποίηση του προγράμματος «ΔΟΡΥ», το οποίο εξασφαλίζει δορυφορικές επικοινωνίες, μέσω του Δορυφορικού Συστήματος Hellas Sat2 σε σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές παρέχοντας ισότητα πρόσβασης στην πληροφορία και την ενημέρωση.

Στον τομέα των μεταφορών, άμεση προτεραιότητά μας είναι η επένδυση στην ανάπτυξη των υποδομών. Στόχος του Υπουργείου είναι η αναβάθμιση και επέκταση των σιδηροδρομικών δικτύων τόσο για τις μετακινήσεις των πολιτών όσο και για τις μεταφορές εμπορευμάτων, ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινωνικό σύνολο. Τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς αποτελούν έναν άνετο, γρήγορο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο μετακινήσεων που επιλέγουν καθημερινά και εμπιστεύονται οι πολίτες. Παράλληλα, ολοκληρώνουμε την ανανέωση του στόλου των δημοσίων μέσων μεταφοράς με την αγορά 520 φιλικών προς το περιβάλλον λεωφορείων που θα μας επιτρέψει να επεκτείνουμε τις διαδρομές και να αναπροσαρμόσουμε τα χρονοδιαγράμματα.

Κορυφαία προτεραιότητα για το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών αποτελεί η προώθηση των «πράσινων» μεταφορών και υποδομών. Η επένδυση στη μετακίνηση με χαρακτηριστικά φιλικά προς το περιβάλλον και η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων που στεγάζουν εποπτευόμενους φορείς του ΥΜΕ θα οδηγήσουν σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα καλλιεργούνται η περιβαλλοντική ευαισθησία και η οικολογική συνείδηση.   
 
Μία άλλη παράμετρος είναι η υιοθέτηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Eco – Driving, του οποίου οι βασικές παράμετροι έχουν ήδη ενσωματωθεί στην επίσημη διαδικασία εκπαίδευσης νέων οδηγών και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέτρα πολιτικής για τις κλιματικές αλλαγές και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των οδικών μεταφορών. Ο συνδυασμός που περιλαμβάνει τις νέες διευθετήσεις στις πόλεις για τους ποδηλατοδρόμους και τη σχεδίαση των μεταφορικών δικτύων με βάση τις προδιαγραφές της βιώσιμης ανάπτυξης, μπορεί να βελτιώσει το περιβάλλον και ταυτόχρονα να οδηγήσει στην αποσυμφόρηση στα αστικά οδικά δίκτυα.

Παράλληλα, ο εξορθολογισμός και η ανάπτυξη των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί επιδίωξη στρατηγικής σημασίας για το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, δεδομένου ότι μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση του κόστους των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην ανάπτυξη της απασχόλησης. Καταβάλλουμε, συστηματική και συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου να εντάξουμε πλήρως τη διάσταση της εφοδιαστικής στην πολιτική μεταφορών.

Στο εν λόγω πλαίσιο υλοποιείται στην επικράτεια σε συνεργασία και με άλλους φορείς, ένα πολυσχιδές επενδυτικό πρόγραμμα, μεγάλης κλίμακας, με βασικό άξονα πολιτικής την αναβάθμιση και επέκταση της υφισταμένης υποδομής. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώνονται ο οδικός άξονας ΠΑΘΕ, η Εγνατία Οδός και οι κάθετοι άξονες. Οι εγχώριες υποδομές στις μεταφορές προετοιμάζονται, ώστε να ενταχθούν στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών. Ταυτόχρονα αναπτύσσουμε και συμπληρώνουμε τον διατροπικό διάδρομο της Αδριατικής. Επιπλέον, με την αναδιάρθρωση και ανασυγκρότηση του ΟΣΕ η χώρα συμμετέχει στη δημιουργία του σιδηροδρομικού δικτύου υψηλών προδιαγραφών.

Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών υλοποιούμε ένα συντονισμένο σχέδιο δράσης που μας οδηγεί στην ουσιαστική ακύρωση της έννοιας «περιφέρεια». Οι άνθρωποι, σε κάθε σημείο της Ελλάδας αποκτούν πρόσβαση σε αποτελεσματικά δίκτυα μεταφορών, καθώς και σε ποιοτικές επικοινωνίες, οι οποίες διαρκώς χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες αιχμής. Βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που παρέχονται σε όλους τους πολίτες, σηκώνουμε τις μπάρες της απομόνωσης των ακριτικών περιοχών και προχωρούμε στην ανάπτυξη για τον άνθρωπο με σεβασμό και πρόνοια για τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, με ευαισθησία για το περιβάλλον.  

Δημοσιέυθηκε στην εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στις 13/2/2009.

Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
27 Οκτώβριος 2020 - 3:36μμ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΛΗΣΕ Ο Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Με τη συμμετοχή της Υπουργού Ενέργειας της Κύπρου και καθηγητών από διάφορα μέρη του κόσμου και υπό το συντονισμό του Καθηγητή της Νομικής Αθηνών Θ. Φορτσακη και του καθηγητή Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ν. Κουλούρη, ξεκίνησε τη λειτουργία του με τηλεδιάσκεψη το νεοσύστατο Ινστιτούτο Ενεργειακής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
18 Οκτώβριος 2020 - 12:52μμ

ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 

Επίσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λ. Οικονόμου και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Καραμαλάκη στην Κομοτηνή, συνοδεία του Βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη. 
15 Οκτώβριος 2020 - 7:11μμ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επιγραμματικά, διεκδικητικά και στοιχειοθετημένα, στο πλαίσιο της διακομματικής για τη Θράκη, έθεσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης σειρά από ζητήματα, μαζί τους δυο συναδέλφους του Βουλευτές Τάκη Χαρίτου και Ιλχαν Αχμέτ. Συγκεκριμένα ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας κατά την επίσκεψη του στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, ενημέρωσε τον Υπουργό κ. Κώστα Καραμανλή για την κατάσταση στη Ροδόπη και διεκδίκησε
14 Οκτώβριος 2020 - 2:47μμ

5 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟΠΗ ΕΘΕΣΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Τηλεδιάσκεψη με τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Αν. Μακεδονία και τη Θράκη και τον Περιφερειάρχη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της επίσκεψης του τις επόμενες μέρες στη Σαμοθράκη.
14 Οκτώβριος 2020 - 1:43μμ

7 ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

  Στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τη Θράκη κλήθηκε για ενημέρωση ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, προκειμένου να ενημερώσει για τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και το πρόγραμμα της Περιφέρειας με στόχο να ξεκολλήσει από την 11η θέση σε απορροφητικότητα κονδυλίων και να απαντήσει στις ερωτήσεις των Βουλευτών για μέτρα και στόχους του μέλλοντος. 
14 Οκτώβριος 2020 - 1:37μμ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΓΕΣ Χ. ΛΑΛΟΥΣΗ: ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ-ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Σημαντική συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού κ.Χαράλαμπο Λαλούση είχε στο περιθώριο της ενημερωτικής Συνεδρίασης  της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Ελληνικής Βουλής στο ΓΕΕΘΑ, ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας.