Η προσπάθεια του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών για την ανάπτυξη και ευημερία της Ελληνικής Κοινωνίας και Οικονομίας

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που παρατηρείται τον τελευταίο χρόνο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποκλειστικό αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης που πρωτοεμφανίστηκε τον Αύγουστο του 2007 στην αγορά στεγαστικής πίστης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήδη από την αρχή του αιώνα οι ενδείξεις των σοβαρών προβλημάτων που θα αντιμετώπιζε η ανθρωπότητα στο άμεσο μέλλον είχαν πληθύνει. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η εξάντληση των παραδοσιακών ενεργειακών πηγών, οι ραγδαίες ανακατατάξεις στις τιμές των πρώτων υλών συνθέτουν – εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν – ένα σκηνικό που δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα. Ενόψει των εξελίξεων αυτών κάθε οργανωμένη κοινωνία οφείλει να προετοιμάζεται αναλαμβάνοντας δράσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Αν θεωρήσουμε, λοιπόν, ότι τα παραπάνω αποτελούν τις παραμέτρους μιας σύνθετης κρίσης, αντιλαμβανόμαστε ότι η φύση της τελευταίας δεν είναι αποκλειστικά οικονομική, αλλά ταυτόχρονα περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτισμική. Η επιβράδυνση των οικονομιών εμφανίζεται με  τη μείωση της παραγωγής ως αποτέλεσμα της καταναλωτικής περιστολής, την πτώση των χρηματιστηριακών αξιών και την αδυναμία του χρηματοπιστωτικού συστήματος να ανταπεξέλθει στον βασικό του ρόλο. Ταυτόχρονα, οι κοινωνίες προβάλλουν μια σειρά αιτημάτων, όπως η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος της αειφορίας και του ατόμου, η εξεύρεση εναλλακτικών πηγών ενέργειας που θα είναι φιλικές προς τη φύση και τον άνθρωπο, η ενίσχυση της συλλογικότητας και η δημιουργία ενός μηχανισμού που θα επιτρέπει σε κάθε πολίτη να απολαμβάνει απρόσκοπτα τα κοινωνικά αγαθά.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι η σημερινή παγκόσμια δυσμενής οικονομική συγκυρία είναι αισθητή στις ζωές πολλών συνανθρώπων μας. Η πιο σημαντική επίπτωση, πάντως, δεν παύει να είναι η ανησυχία που οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν τις εξελίξεις αυτές. Σε αρκετές περιπτώσεις η ανησυχία αυτή μετατρέπεται σε φόβο δημιουργώντας ένα ντόμινο αρνητικών γεγονότων. Όλοι γνωρίζουμε ότι διαχρονικά η  οικονομική ανασφάλεια μπορεί να αποτελέσει την κύρια αιτία για προβλήματα που στιγματίζουν κοινωνίες και ανθρώπους. Η οικονομική κρίση της δεκαετίας του 1930 συνέβαλε αποφασιστικά στη γιγάντωση φαινόμενων ρατσισμού, αυταρχισμού, απαξίωσης πανανθρώπινων ιδανικών και αρχών. Είναι χρέος όλων μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δημιουργήσουμε συνθήκες απορρόφησης των κραδασμών που προκαλεί η διεθνής οικονομική κρίση.

Η ελληνική κυβέρνηση παρακολούθησε την έκρηξη της κρίσης από την πρώιμη φάση της. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε τακτοποιήσει σημαντικά θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, όπως τα κρυφά χρέη και τα ελλείμματα. Εκσυγχρονίσαμε το θεσμικό πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου, για να προστατέψουμε τους επενδυτές και την οικονομία από νοσηρά γεγονότα, όπως εκείνα της περιόδου 1999 – 2002. Ταυτόχρονα, και παρά τις προβλέψεις των Κασσανδρών διατηρήσαμε την αύξηση του ΑΕΠ στα επίπεδα του 4%, ενώ με βάση την ενεργειακή στρατηγική του Κώστα Καραμανλή η χώρα μας έχει εισέλθει δυναμικά στον διεθνή ενεργειακό χάρτη. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στον τομέα των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η χώρα, επομένως, είχε οικοδομήσει αντοχές για την οικονομική καταιγίδα που ενέσκηψε.
Όταν η παγκόσμια οικονομική τάξη διαταράχθηκε, η Ελλάδα ήταν μεταξύ των πρώτων χωρών που εγγυήθηκε τις τραπεζικές καταθέσεις, ενώ ήταν και η πρώτη από τις χώρες της Ευρωζώνης που σχεδίασε και έθεσε σε εφαρμογή πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών. Όμως, έχει πλέον γίνει εμφανές ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πολυσύνθετη και πολύμορφη. Τα δεδομένα αλλάζουν ταχύτατα και οι κυβερνήσεις είναι υποχρεωμένες να κάνουν συνεχώς τις απαραίτητες προσαρμογές για την επίλυση των ζητημάτων που ανακύπτουν.

Η κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή έχει θέσει τους δύο κύριους άξονες πορείας της χώρας σε αυτό το διεθνές δυσμενές οικονομικό κλίμα. Η διατήρηση της αναπτυξιακής τροχιάς της ελληνικής οικονομίας με αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων και άμεση αξιοποίηση του Ε.Σ.Π.Α., είναι ο πρώτος. Ο δεύτερος είναι η συγκράτηση των δημοσιονομικών δαπανών, η μείωση των ελλειμμάτων και η προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για ένα σύγχρονο κράτος και μια παραγωγική και ανταγωνιστική οικονομία.

Το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών προχωρά ταχύτατα και στους δύο αυτούς άξονες. Αρχικά, συμβάλλουμε ουσιαστικά στην αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας δημιουργώντας το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι.
•    Η ασύρματη ευρυζωνικότητα (Wi-Fi) προχωρά με ταχείς ρυθμούς και ήδη αποτελεί κομμάτι της πραγματικότητας για τη μεγάλη πλειοψηφία  των συμπολιτών μας.
•     Αξιοποιούμε τις δορυφορικές επικοινωνίες με το πρόγραμμα ΔΟΡ.Υ., προάγοντας το επίπεδο των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας στην περιφέρεια.
•    Με μέσο την τεχνολογική καινοτομία εισερχόμαστε στην ψηφιακή ενσύρματη επικοινωνία. Όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες θα μπορούν να απολαύσουν διαδραστική ενημέρωση και ψυχαγωγία. Αποκτούν νέες δυνατότητες ως πολίτες και ως καταναλωτές. Για αυτό το σκοπό προωθούμε το σχέδιο για τη μαζική ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης με οπτικές ίνες στο σπίτι (fiber-to-the-home). Η μορφή της δράσης αυτής θα είναι κοινοπραξίες σύμπραξης δημόσιου – ιδιωτικού τομέα. Κατ’ αυτό τον τρόπο προκαλούνται σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις με ταυτόχρονη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και ενισχύεται η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα.  

Στόχευσή μας είναι οι νέες τεχνολογίες στον τομέα των επικοινωνιών να αποτελέσουν έναν από τους κύριους πυλώνες της ποιότητας ζωής που θα προσφέρει η πατρίδα μας στους κατοίκους και στους επισκέπτες της. Συμβαδίζοντας με τις νέες τεχνολογίες είμαστε σε θέση να εκμεταλλευτούμε και τα υπόλοιπα στρατηγικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Στις μεταφορές συμπληρώνουμε το θεσμικό πλαίσιο, βρισκόμαστε σε διαρκή διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς της αγοράς και αναλαμβάνουμε δράσεις για να καταστεί η Ελλάδα επίκεντρο της εφοδιαστικής αλυσίδας στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή. Προχωρούμε άμεσα στην οργάνωση της συνδυαστικής χρήσης των μέσων μεταφοράς και στην προώθηση των διατροπικών μεταφορών. Στην καλύτερη κατανομή και διαχείριση της εμπορευματικής κίνησης. Τα παραπάνω θεωρούμε ότι τονώνουν  την απασχόληση και ενδυναμώνουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό είναι εφικτή η διαμόρφωση οικονομιών κλίμακας και η προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας.

Όμως, και στον άξονα της δημοσιονομικής συγκράτησης λαμβάνουμε όλα εκείνα τα μέτρα που θα επιτρέψουν στις Δημόσιες Επιχειρήσεις που εποπτεύονται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών να εκτελέσουν τα επιχειρησιακά τους σχέδια που αποβλέπουν στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τους. Χρειαζόμαστε δημόσιες συγκοινωνίες που θα κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών (ηλεκτροκίνηση – υδρογονοκίνηση) θα έχουν λειτουργικό κόστος σε συνάρτηση με την αποτελεσματικότητά τους και θα προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες στον πολίτη.

Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση έχει θέσει σε τροχιά την επίλυση του χρονίζοντος ζητήματος της Ολυμπιακής. Σε εξέλιξη, επίσης, είναι η αναδιοργάνωση του ΟΣΕ και η προσαρμογή του στη νέα πραγματικότητα των μεταφορών με την υιοθέτηση των απαραιτήτων τεχνολογικών καινοτομιών. Ταυτόχρονα, προχωρά η εκτέλεση του σχεδίου για την αξιοποίηση των παγίων της εταιρείας. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία εκσυγχρονίζονται και προσανατολίζονται στην προσφορά ολοκληρωμένων ταχυδρομικών αγαθών, καθώς προχωρά η προετοιμασία τους για την απελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις επιταγές της Ε.Ε. Νέες τεχνολογίες υιοθετούνται στις εταιρείες του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) με την πιλοτική χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και οχημάτων υδρογόνου. Ακόμα, προγραμματίζεται η ευρεία χρήση της τηλεματικής και πληροφοριακών συστημάτων. Δημιουργούνται νέα αμαξοστάσια βιοκλιματικού χαρακτήρα και προωθούνται επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειες.

Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών εργαζόμαστε όλοι για να υλοποιήσουμε το κυβερνητικό σχέδιο αντιμετώπισης της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Οφείλουμε να αντιληφθούμε όλοι ότι η δυσμενής αυτή συγκυρία θα αντιμετωπιστεί, μόνο αν σταθούμε απέναντί της ενωμένοι και με τρόπο συντεταγμένο. Να δώσει ο καθένας στον τομέα του τον καλύτερο εαυτό. Να προσπαθήσουμε όλοι να μην μείνει κανείς συμπολίτης μας απροστάτευτος και αβοήθητος στις δύσκολες αυτές καταστάσεις που παρουσιάζονται. Να χρησιμοποιήσουμε όλο το δυναμικό του τόπου και να μην αφήσουμε καμία ευκαιρία αναξιοποίητη. Από την κρίση αυτή πρέπει να βγούμε πιο δυνατοί και πιο ενωμένοι ως λαός και ως κοινωνία. Είναι κάτι που το χρωστάμε σε εμάς τους ίδιους και στα παιδιά μας.


Δημοσιέυθηκε στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ στις 4/3/2009


Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
27 Οκτώβριος 2020 - 3:36μμ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΛΗΣΕ Ο Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Με τη συμμετοχή της Υπουργού Ενέργειας της Κύπρου και καθηγητών από διάφορα μέρη του κόσμου και υπό το συντονισμό του Καθηγητή της Νομικής Αθηνών Θ. Φορτσακη και του καθηγητή Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ν. Κουλούρη, ξεκίνησε τη λειτουργία του με τηλεδιάσκεψη το νεοσύστατο Ινστιτούτο Ενεργειακής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
18 Οκτώβριος 2020 - 12:52μμ

ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 

Επίσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λ. Οικονόμου και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Καραμαλάκη στην Κομοτηνή, συνοδεία του Βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη. 
15 Οκτώβριος 2020 - 7:11μμ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επιγραμματικά, διεκδικητικά και στοιχειοθετημένα, στο πλαίσιο της διακομματικής για τη Θράκη, έθεσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης σειρά από ζητήματα, μαζί τους δυο συναδέλφους του Βουλευτές Τάκη Χαρίτου και Ιλχαν Αχμέτ. Συγκεκριμένα ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας κατά την επίσκεψη του στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, ενημέρωσε τον Υπουργό κ. Κώστα Καραμανλή για την κατάσταση στη Ροδόπη και διεκδίκησε
14 Οκτώβριος 2020 - 2:47μμ

5 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟΠΗ ΕΘΕΣΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Τηλεδιάσκεψη με τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Αν. Μακεδονία και τη Θράκη και τον Περιφερειάρχη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της επίσκεψης του τις επόμενες μέρες στη Σαμοθράκη.
14 Οκτώβριος 2020 - 1:43μμ

7 ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

  Στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τη Θράκη κλήθηκε για ενημέρωση ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, προκειμένου να ενημερώσει για τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και το πρόγραμμα της Περιφέρειας με στόχο να ξεκολλήσει από την 11η θέση σε απορροφητικότητα κονδυλίων και να απαντήσει στις ερωτήσεις των Βουλευτών για μέτρα και στόχους του μέλλοντος. 
14 Οκτώβριος 2020 - 1:37μμ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΓΕΣ Χ. ΛΑΛΟΥΣΗ: ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ-ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Σημαντική συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού κ.Χαράλαμπο Λαλούση είχε στο περιθώριο της ενημερωτικής Συνεδρίασης  της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Ελληνικής Βουλής στο ΓΕΕΘΑ, ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας.