Skip to Navigation

Η Θράκη μετεξελίσσεται σε κόμβο στην περιοχή

Λέξεις κλειδιά: Θράκη | Κομοτηνή | Ροδόπη
Η περιοχή της Θράκης μετεξελίσσεται από μια απομονωμένη ακριτική ευρωπαϊκή περιοχή που ήταν κατά την περίοδο του ψυχρού πολέμου και της όξυνσης των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας σε έναν πραγματικό εμπορευματικό, διακομετακοστικό και ενεργειακό κόμβο, σε μια γέφυρα αλλά και σε μια πύλη παράλληλα, που οδηγεί από την Ανατολή στη Δύση και από τη Δύση στην Ανατολή.

Για πρώτη φορά αποκτά οικονομική ενδοχώρα και διατρέχεται από σημαντικούς αγωγούς, που τροφοδοτούν τη δύση με ενέργεια που προέρχεται από τις χώρες του Ευξείνου Πόντου και της Κασπίας.

Μέσα από τις ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή, αναβαθμίζεται γεωστρατηγικά ο ρόλος  της Ελλάδας και της Θράκης, θωρακίζεται η χώρα αμυντικά και ωφελείται οικονομικά.

Τα σημαντικότερα έργα που διασφαλίζουν αυτή την εξέλιξη και αυτό τον νέο ρόλο της Θράκης είναι ο πετρελαιαγωγός Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη και ο αγωγός φυσικού αερίου που ξεκινάει από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, διατρέχει την Τιφλίδα, φτάνει στο Καρατσάμπεϊ της Τουρκίας, συνδέεται στη συνέχεια με το υφιστάμενο δίκτυο στην Κομοτηνή και προεκτείνεται, σύμφωνα με τις συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ελλάδα, υποθαλασσίως ως το Οτράντο της Ιταλίας.

Ένα τρίτο έργο είναι το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο της χώρας που βρίσκεται ανάμεσα στους νομούς Ροδόπης και Έβρου καθώς και η προώθηση του ηλεκτρικού δακτυλίου που θα διασυνδέσει όχι μόνο τις βαλκανικές χώρες, αλλά και τις παρευξείνιες χώρες μεταξύ τους, καθιστώντας την Ελλάδα σημαντικό κόμβο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο αγωγός Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη είναι ένας αγωγός συνολικού μήκους 280 περίπου χιλιομέτρων, ο οποίος θα μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο. Η απόφαση της κατασκευής του διαπραγματευτικά καθυστέρησε περίπου 13 χρόνια αλλά η συμπληρωματική και αλληλοϋποστηρικτική δράση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Εξωτερικών είχε σαν αποτέλεσμα την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας από τους ηγέτες της Ρωσίας, Βουλγαρίας και της Ελλάδος και είναι θέμα χρόνου η ολοκλήρωση του έργου, από το οποίο πιστεύω ότι θα ωφεληθεί και περιβαλλοντολογικά η περιοχή μας, μια που θα αποφορτιστούν τα στενά του Βοσπόρου από την πληθώρα των πλοίων που μεταφέρουν ενέργεια από την Ανατολή προς τη Δύση.

Αντίστοιχης σημασίας είναι και ο αγωγός φυσικού αερίου, ο οποίος καθιστά την Ελλάδα σοβαρό διαμετακομιστικό κέντρο ενώ η παρουσία του ηλεκτρικού δακτυλίου στην περιοχή του αιολικού πάρκου επιτρέπουν μια παράλληλη εναλλακτική οικολογική ανάπτυξη που σέβεται απολύτως την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και την προστασία των βιοτόπων, οι οποίοι είναι πολύ πλούσιοι στην περιοχή της Θράκης από το Δέλτα του Έβρου μέχρι το Δέλτα του Νέστου.

Εκτίμησή μου είναι ότι τα συγκεκριμένα έργα όχι μόνο θα δημιουργήσουν μια νέα δυναμική ανάπτυξη στην περιοχή, όχι μόνο θα φέρουν πρόσθετες θέσεις εργασίας και ένα σημαντικό νέο κύκλο εργασιών αλλά θα αποτελέσουν και κίνητρο για την προσέλκυση νέων επενδύσεων που θα είναι όμως συμβατές με την εναλλακτική οικολογική ανάπτυξη που προωθείται στους τρεις νομούς της Θράκης.
    Οι βασικές αρχές της ελληνικής πολιτικής είναι:
•    η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας,
•    η διαφοροποίηση των μορφών ενέργειας και
•    η διαφοροποίηση των διαδρόμων μεταφοράς ενέργειας, διότι αυτό υπαγορεύεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διότι διασφαλίζει την εθνική στρατηγική αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Η Θράκη μετεξελίσσεται επομένως σε ένα σημαντικό ενεργειακό κόμβο, κάτι που της δίνει τη δυνατότητα να παίξει σημαντικό ρόλο για την εθνική οικονομία αποτελώντας την πύλη εισόδου και εξόδου εμπορικών προϊόντων.

Αυτό άλλωστε έχει αρχίσει ήδη να συντελείται αν σκεφτεί κανείς ότι η συγκεκριμένη περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την έβδομη θέση στις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών έχει φτάσει αισίως στη δεύτερη θέση ως περιφέρεια, κάτι το οποίο οφείλεται και στην τάση εξωστρέφειας που εμφανίζουν τα τρία τελευταία χρόνια οι τοπικές επιχειρήσεις. Μία τάση η οποία θα ισχυροποιηθεί περαιτέρω από την επιχειρηματική κινητικότητα που προκαλεί η κατασκευή των μεγάλων ενεργειακών έργων στην περιοχή.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αποφασίσει, ως αντισταθμιστικά οφέλη για την κατασκευή του αγωγού  Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη, να δώσει ένα σημαντικό ποσό από τα χρήματα των διαμετακομιστικών τελών στην περιοχή.

Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή έργων υποδομής που έλειπαν από την περιοχή και αυτά τα έργα υποδομής θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τόσο το περιβάλλον όσο και την προοπτική βελτίωσης του εισοδήματος των κατοίκων. Πρόκειται για έργα που θα εδραιώνουν στην πράξη την εναλλακτική οικολογική ανάπτυξη, όπως φράγματα που θα βοηθήσουν την αντιμετώπιση υφαλμύρωσης, τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων και την προστασία των ζωνών Ραμσάρ και Νατούρα, π.χ. ελαφρές παρεμβάσεις στις ακτές και στους βιότοπους για να καταστούν επισκέψιμοι χώροι δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, καθώς επίσης και επενδύσεις ελαφράς μορφής, που θα δώσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικού, συνεδριακού, εκκλησιαστικού τουρισμού, οικοτουρισμού, κ.λπ.

Πιστεύουμε ότι οι παρεμβάσεις αυτές βάζουν την περιοχή σε μια νέα εποχή και την καθιστούν σημαντικότατη για την ελληνική εξωτερική πολιτική αλλά και για την ελληνική οικονομική και ενεργειακή διπλωματία.

Δημοσιέυθηκε στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ στις 25/5/2007.