Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Δημόσια Διοίκηση

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» στις 26-03-2010.

Η οποιαδήποτε οικονομική μεταρρύθμιση, δημοσιονομική αναδιοργάνωση ή αναπτυξιακή πολιτική της χώρας είναι μάταιη, όταν δεν βασίζεται στο θεμέλιο ενός σύγχρονου, μικρού, ευέλικτου και αποτελεσματικού κράτους. Η «επανίδρυση του κράτους» υπήρξε επί μακρόν και διακομματικά η κεντρική επιδίωξη και διακήρυξη αρκετών κομμάτων και όλων των κυβερνήσεων μετά το 1990. Παρά τα όποια δειλά ή πιο ρηξικέλευθα βήματα παραμένει απογοητευτικά ανολοκλήρωτη.

Η Σύνοδος του G8 στη Γένοβα το 1998 είχε ασχοληθεί ενδελεχώς με το θέμα προτάσσοντας ως λύση την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government). Σημαντικές πολυεθνικές εταιρείες προετοίμασαν νέα προϊόντα αξιοποιώντας τα δεδομένα που δημιουργούσε το διαδίκτυο. Αρκετές κυβερνήσεις έσπευσαν να πρωτοστατήσουν στις καινοτόμες εφαρμογές προετοιμάζοντας τη δημόσια διοίκηση τους ώστε να ανταποκριθεί στο διαδραστικό περιβάλλον.

Το ηλεκτρονικό βιοκλιματικό σπίτι (e-home) του Μπίλ Γκέιτζ, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government), η διαδραστική εκπαίδευση από απόσταση (e-education) είναι μερικές από τις ρηξικέλευθες αλλαγές που όσο υλοποιούνται ανατρέπουν τα δεδομένα του παραδοσιακού κράτους, της οικονομίας, της ανάπτυξης, της παιδείας, της υγείας, της διεθνούς συνεργασίας.

Η προσπάθεια αλλαγής στην Ελλάδα ξεκίνησε διακηρυκτικά με πολλές όμως καθυστερήσεις και τραγικές στρεβλώσεις κατά την εφαρμογή της.

Σε τι συνίσταται όμως στην πραγματικότητα η «επανίδρυση του κράτους»;

- Αντιμετώπιση των φαινομένων της πολυνομίας και της καινοτομίας. Οι πολλοί κακοί νόμοι δημιουργούν αντιφάσεις και κενά που καλούνται να καλύψουν συχνά μεροληπτικά και πρόχειρα οι δημόσιοι λειτουργοί με συνέπεια να επιτείνεται το χάος, να φουντώνει η διαφθορά, να δυναμιτίζεται κάθε ίχνος ευνομίας και ευρυθμίας.

- Λύση είναι η απλούστευση, η κωδικοποίηση και η ψηφιοποίηση των νόμων ώστε να μην επιδέχονται σκόπιμες παρερμηνείες και υπερβάσεις από τους όποιους «διεφθαρμένους» δημόσιους λειτουργούς.

Εξίσου προσεκτικοί με τους παρασκευαστές των νόμων (τεχνοκράτες υπουργείων, Υπουργούς και Βουλευτές) πρέπει να είναι και οι εφαρμοστές τους (δημόσιοι υπάλληλοι) οι οποίοι θα περιορίζονται από την ατομική ευθύνη. Κάθε χειριστής-δημόσιος υπάλληλος θα πρέπει να έχει ονοματεπώνυμο και κάθε ενέργεια προς και από τη δημόσια διοίκηση θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε ένα σταθμό (one stop shop).

Όπως έχει προκύψει από μελέτες, κάθε Έλληνας από την ώρα που γεννιέται ως την ώρα που πεθάνει ενδέχεται να χρησιμοποιήσει μέχρι 1500 διαφορετικούς τύπους πιστοποιητικών (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ποινικό μητρώο, Ε9 κ.α.). «Επανίδρυση του κράτους» μεταξύ άλλων σημαίνει τη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων προσβάσιμης από όλα τα υπουργεία ή τις υπηρεσίες που πρέπει να έχουν συμβατά μεταξύ τους λογισμικά προγράμματα. Η βάση αυτή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων που συνήθως ζητά να γνωρίζει επ΄ ευκαιρία διαφόρων συναλλαγών το κράτος, π.χ. προσωπικά στοιχεία (δημοτολόγια), περιουσιακά στοιχεία (εφορία), ποινικό μητρώο (εισαγγελία Πρωτοδικών) κ.τ.λ.

Μέσα από τη λειτουργία αυτής της βάσης, όταν ένας πολίτης συναλλάσσεται με το δημόσιο θα μπορεί αυτομάτως, αντιγραφειοκρατικά και αδιάφθορα, να εξυπηρετείται. π.χ. Σήμερα για τη δημιουργία μιας επιχείρησης, για την έκδοση μιας πολεοδομικής άδειας, για τη σύναψη ενός δανείου χρειάζεται πλήθος υπογραφών, που συχνά περνούν πάνω από τον πάγκο της διαφθοράς πολλών υπηρεσιών λόγω γρηγορόσημου.

Αυτή η διαδικασία απλουστεύεται και επισπεύδεται. Μια απλή ηλεκτρονική αίτηση του πολίτη ενεργοποιεί τη δημόσια διοίκηση και παράγει άμεσο αποτέλεσμα. Η ενημερωμένη, από τις συναρμόδιες διαδικτυώμενες υπηρεσίες, βάση δεδομένων αντιδρά αυτομάτως, εγκριτικά ή απορριπτικά, επί του αιτήματος που έχει υποβληθεί. Μόνο στις πιο πολύπλοκες συναλλαγές παρεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας, πάντα όμως, ο δημόσιος υπάλληλος έχει ονοματεπώνυμο, αυστηρό χρονοδιάγραμμα αντίδρασης και ατομική ευθύνη.

Το σύστημα αυτό έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

- Σκοτώνει τη διαφθορά διότι αντικειμενικοποίει την απόφαση της διοίκησης και μειώνει σε ένα σταθμό δηλαδή σε ένα υπεύθυνο επώνυμο υπάλληλο την τελική ευθύνη.

- Δημιουργεί οικονομία κλίμακας στο δημόσιο διότι μπορεί να λειτουργεί γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα με λιγότερους αλλά πιο εκπαιδευμένους υπαλλήλους.

- Επιταχύνει την εξυπηρέτηση του πολίτη μειώνοντας, εκτός των άλλων, τόσο το λειτουργικό κόστος από τη συναλλαγή με το δημόσιο, όσο και το διαφυγόν κέρδος κυρίως στις επιχειρήσεις που προκαλούνταν λόγω των καθυστερήσεων.

Το βασικό ζήτημα που ανακύπτει μέσα από το πέρασμα στην ηλεκτρονική διοίκηση είναι η διασφάλιση της ισότητας στην πρόσβαση, όπως αυτή κατοχυρώνεται από την παρ. 2 του άρθρου 5Α του Συντάγματος: «Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19».

Η ανισότητα μπορεί να προκύπτει από δύο λόγους: από την οικονομική ένδεια του πολίτη, που αδυνατεί να αγοράσει Η/Υ και να πληρώνει συνδρομή στο διαδίκτυο ή από τη μη εξοικείωση κυρίως των παλιότερων γενεών με τις νέες τεχνολογίες.

Στην αντιμετώπιση αυτών των δύο προβλημάτων απέβλεπε κατ’ αρχήν η σύλληψη και δημιουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) παρ’ ότι σε πολλά σημεία έχασαν τον προορισμό τους.

Τα ΚΕΠ δεν δημιουργήθηκαν για να ενοικιάζονται ακίνητα ημετέρων, ούτε για να διορίζεται η κομματική πελατεία. Δημιουργήθηκαν ως ένα παράλληλο δίκτυο δημόσιας διοίκησης ποιοτικώς στελεχωμένο από ειδικούς, πλήρως εξοπλισμένο και απολύτως διαδικτυωμένο. Στόχος να εξυπηρετεί διαδραστικά τους «μη έχοντες» καθώς και τους «μη γνωρίζοντες» τα των νέων τεχνολογιών πολίτες ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ισότητα στην πρόσβαση. Κάθε στρέβλωση της λειτουργίας των ΚΕΠ δεν επιλύει αλλά επιτείνει τη βύθιση του δημόσιου τομέα.

Η προσπάθεια ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συνειδητά ή ασυνείδητα υπονομεύτηκε και υπονομεύεται από κατεστημένα συμφέροντα του δημόσιου τομέα, που αρνούνται να εκχωρήσουν τη καταχρηστική και δεσπόζουσα θέση τους. Εκτός από την αδράνεια και τις στρεβλώσεις που προκαλούν στην προσαρμογή (π.χ. χτίσιμο ασύμβατων λογισμικών από υπουργείο σε υπουργείο ή μεταξύ υπηρεσιών και του ίδιου υπουργείου) συχνά επιχειρηματολογούν και δημοσίως ή πολιτικώς αναφερόμενα υποκριτικά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Είναι σαφές ότι τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται απόλυτα και με το νέο σύστημα διότι συγκεντρώνονται και τυγχάνουν επεξεργασίας στοιχεία, που ούτως ή άλλως είναι σε γνώση των υπηρεσιών του κράτους τα οποία διαφυλάττονται έναντι τρίτων. Απλά η συστηματοποίηση τους εξυπηρετεί ταχύτερα, διαφανέστερα και επωφελώς τόσο το κράτος όσο και τον ίδιο τον πολίτη.

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι η «επανίδρυση του κράτους» είναι η βάση μιας ποιοτικής ανάπτυξης της χώρας, που συνδυάζεται απόλυτα με το σεβασμό των δικαιωμάτων των ιδίων των πολιτών. Δεν επιτυγχάνεται με διακηρύξεις, αλλά με συνειδητές συγκρούσεις και συγκεκριμένες εφαρμοσμένες πολιτικές, που αφορούν στην ποιότητα της νομοθέτησης, την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και στην αξιοκρατική στελέχωση του δημόσιου τομέα.

Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
24 Φεβρουάριος 2020 - 9:37πμ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

Στην Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού του Κοινοβουλίου εκλήθησαν ο Πρύτανης του ΑΠΘ καθηγητής Ν. Παπαϊωάννου και ο Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας καθηγητής κ. Καζάζης προκειμένου να παρουσιάσουν το σημαντικό έργο που κάνουν στο εξωτερικό τα Ιδρύματα της Βορείου Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια μιας γόνιμης συζήτησης που ακολούθησε με τους Έλληνες Βουλευτές αίσθησή έκανε η ουσιαστική παρέμβαση του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τη Ροδόπη την οποία συμμερίστηκαν και αρκετοί συνάδελφοι του. Συγκεκριμένα ο Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης τόνισε:
17 Φεβρουάριος 2020 - 11:40πμ

ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Γ. ΓΚΑΡΑΝΗ

Τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο επισκέφθηκε ο Βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης και ο Δήμαρχος Κομοτηναίων Γιάννης Γκαράνης συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ Ν. Χαραλαμπίδης
17 Φεβρουάριος 2020 - 11:18πμ

ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΝ 16/02/2020

100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ: ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ του Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη Βουλευτή Ροδόπης, Επικ. Καθηγητή Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
16 Φεβρουάριος 2020 - 10:43πμ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 16.02.2020

«Ζήτησα η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και Συνοριοφυλακή της Frontex που θα προσλάβει ιο.οοο στελέχη να τα εκπαιδεύσει στις Σχολές Αστυνομίας της Θράκης».
14 Φεβρουάριος 2020 - 8:39μμ

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΡΩΜΥΛΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Συνάντηση εργασίας με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ανατολικής Ρωμυλίας - Βόρειας Θράκης είχε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης στην Αθήνα.
11 Φεβρουάριος 2020 - 12:29πμ

Υποδεχθήκαμε σήμερα στην ιδιαίτερη μου Πατρίδα, στον Δήμο Μαρωνειας-Σαπών, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας προκειμένου να ανακηρυχθεί Επίτιμος Δημότης.

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ:"Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο, για τα θερμά του λόγια. Είναι μεγάλη τιμή για μας η ανακήρυξή του σε Επίτιμο Δημότη της ιδιαίτερης πατρίδας μου, του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών."