ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Στον Βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Δρ. Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη ανατέθηκε ο ρόλος του Εισηγητή της πλειοψηφίας για την αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής και την εναρμόνιση του με το προσφάτως αναθεωρημένο Σύνταγμα.
Ολοκληρώνοντας το έργο που ξεκίνησε ως Πρόεδρος της 9ης Αναθεωρητικής του Συντάγματος Επιτροπής το 2019, ο Βουλευτής Ροδόπης εισηγήθηκε την αλλαγή διατάξεων που διευκολύνουν στην επιλογή των Ανεξάρτητων Αρχών, αναβαθμίζουν τον ελεγκτικό ρόλο του Κοινοβουλίου δίδοντας στη μειοψηφία την πρωτοβουλία σύστασης Εξεταστικών Επιτροπών, αποκαθιστούν την τιμή του πολιτικού κόσμου εξισώνοντας την παραγραφή ποινικού αδικήματος Υπουργού με αυτή των απλών πολιτών.
Επίσης εισηγήθηκε την προσαρμογή του Κανονισμού της Βουλής με τον Νόμο περί Επιτελικού Κράτους 4622/2019. Η θεσμοθέτηση όπως τόνισε των Αρχών Καλής Νομοθέτησης που ήταν και το αντικείμενο της διδακτορικής του διατριβής στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου είναι μια σύγχρονη μεταρρυθμιστική παρέμβαση της Κυβέρνησης Κ. Μητσοτάκη στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης της πολυνομίας και της κακονομίας που γεννά γραφειοκρατία και διαφθορά.
Έμφαση έδωσε στην υιοθέτηση της Οικονομικής της Νομοθέτησης που προϋπολογίζει το κόστος της κάθε αλλαγής για το κράτος και την οικονομία.
Αίσθηση έκανε και προκάλεσε την αντίδραση της ελάσσονος αντιπολίτευσης μάλιστα το παράδειγμα που ανέφερε, λέγοντας ότι στην καρδιά της οικονομικής κρίσης το 2010, η για επικοινωνιακούς λόγους αλλαγή των ονομάτων 4 Υπουργείων, στοίχισε πάνω από 150 εκ. ευρώ στον Ελληνικό Λαό.
Μέσα από ένα προστατευτικό γυαλί από το βήμα της Βουλής ο Ευριπιδης Στυλιανίδης τόνισε στην αρχή της ομιλίας του :
«Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι
Η λειτουργία του Κοινοβουλίου αυτές τις δύσκολες ώρες, εγγυάται τη δύναμη της Πειθαρχημένης Δημοκρατίας να προστατεύει τη δημόσια υγεία και την εθνική ασφάλεια, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις επιστροφής στην ομαλότητα και την απόλυτη εγγύηση αποκατάστασης και σεβασμού των ατομικών ελευθεριών. Μια δύσκολη αλλά αξιοθαύμαστη ισορροπία που βασίζεται στην ατομική ευθύνη των πολιτών και στην πολιτική υπευθυνότητα των κυβερνώντων».

Ακολουθεί όλη η παρέμβαση του Βουλευτή Ροδόπης Δρ. Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης.

«Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι

Η λειτουργία του Κοινοβουλίου αυτές τις δύσκολες ώρες, εγγυάται τη δύναμη της Πειθαρχημένης Δημοκρατίας να προστατεύει τη δημόσια υγεία και την εθνική ασφάλεια, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις επιστροφής στην ομαλότητα και την απόλυτη εγγύηση αποκατάστασης και σεβασμού των ατομικών ελευθεριών. Μια δύσκολη αλλά αξιοθαύμαστη ισορροπία που βασίζεται στην ατομική ευθύνη των πολιτών και στην πολιτική υπευθυνότητα των κυβερνώντων.

Η σημερινή τροποποίηση του ΚτΒ αποτελεί αναγκαία εναρμόνιση με τη Συνταγματική Αναθεώρηση του 2019.
Όταν ξεκίνησε αυτή η αναθεώρηση από 154 διαφωνίες στην προτείνουσα Βουλή, θεωρήθηκε «ακρωτηριασμένη και απρόσφορη».

Η 9η Αναθεωρητική Βουλή απέδειξε, ότι όταν υπάρχει δημοκρατικός διάλογος υψηλού επιστημονικού και πολιτικού επιπέδου, μπορεί να οδηγήσει στην Εθνική Συνεννόηση.

Στο σύντομο χρονικό διάστημα των 2 μηνών επιτύχαμε να συνεννοηθούμε σε 9 σημεία συνταγματικών αλλαγών που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία του Πολιτειακού και Πολιτικού μας συστήματος, όπως π.χ. η εκλογή ΠτΔ ή η ψήφος των Ομογενών.

Η παρούσα πρόταση νέου Κανονισμού της Βουλής αναπτύσσεται πάνω σε 3 άξονες .

Πρώτος και κύριος άξονας, η προσαρμογή στις νέες συνταγματικές διατάξεις.

Δεύτερος, η εφαρμογή των Αρχών Της Καλής Νομοθέτησης .

Τρίτος, η λειτουργική βελτίωση του Κοινοβουλίου.

Ως προς τον 1ο Άξονα της Συνταγματικής Εναρμόνισης του ΚτΒ προβλέπονται τα εξής:

α) Στο άρθρο 1 προσαρμόζεται το άρθρο 14 του Κανονισμού της Βουλής στη νέα διάταξη του άρθρου 101Α παράγραφος 2 του Σ. που προβλέπει την εκλογή των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών, όχι με Ομοφωνία ή 4/5 της Διάσκεψης των Προέδρων, αλλά με 3/5, ώστε να μη μένουν ακέφαλες και να μην υπερβαίνουν τον εύλογο χρόνο μετά τη λήξη της θητείας τους, όπως έγινε το παρελθόν με το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο.

β) Στο άρθρο 3 αναβαθμίζεται ο ελεγκτικός ρόλος του Κοινοβούλιού ενισχύοντας στην πράξη την Αρχή των Ελέγχων και Ισορροπιών . Το Άρθρο 144 παράγραφος 5 του ΚτΒ εναρμονίζεται με τη διάταξη του άρθρου 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος.
Οι Εξεταστικές Επιτροπές αποτελούν πλέον εργαλείο ισχυρού κοινοβουλευτικού ελέγχου της μείζονος αλλά και της ελάσσονος αντιπολίτευσης.
Ετσι μετεξελίσσονται από καταχρηστικό συχνά μέσο ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής και παραγωγής μικροκομματικών εντυπώσεων στα χέρια της πλειοψηφίας, σε σημαντικό εργαλείο αυστηρού ελέγχου στα χέρια και της κοινοβουλευτικής μειοψηφίας.

γ)Στο άρθρο 4 αποκαθίσταται η αξιοπιστία και η τιμή του πολιτικού κόσμου και ίσως η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους πολιτικούς.
Οι διατάξεις 156 παράγραφος 10, 157 παράγραφος 4 και 158 παράγραφος 3 του ΚτΒ παρακολουθώντας τη συνταγματική αλλαγή του άρθρου 86 παράγραφος 3 για την ποινική ευθύνη υπουργού, εξισώνουν στο θέμα της παραγραφής ποινικού αδικήματος τον Υπουργό με τον κοινό πολίτη.

δ) Αντίστοιχη προσαρμογή στον νέο Ποινικό Κώδικα άρθρα 224 και 225 και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας γίνεται στο άρθρο 147 παράγραφος 3 ΚτΒ και 156 παράγραφος 4 του ΚτΒ

Ως προς τον 2ο Άξονα της Καλής Νομοθέτησης.

Το άρθρο2 εναρμονίζει το άρθρο 85 παρ. 3 ΚτΒ με τις βασικές Αρχές Καλής Νομοθέτησης, όπως αυτές προβλέφθηκαν στο Ν.4622/2019 στα άρθρα 57 επ. που αφορούν στο Επιτελικό Κράτος.

Κάθε Σ/Ν θα πρέπει να συνοδεύεται από:

• Την αιτιολογική έκθεση βάση του άρθρου 74 παρ. 1 Σ. που εντοπίζει και προσδιορίζει το ρυθμιζόμενο πρόβλημα, θέτοντας σαφείς και οριοθετημένους χρονικά στόχους.

• Την έκθεση γενικών συνεπειών που προεκτιμά τις πολυεπίπεδες επιπτώσεις της νομοθετικής πρωτοβουλίας.

• Την έκθεση διαβούλευσης που αναδεικνύει την ενεργοποίηση των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο της αμφίδρομης σχέσης μια Συμμετοχικής Δημοκρατίας.

• Την έκθεση νομιμότητας που αντιμετωπίζει εκ των προτέρων ζητήματα αντισυνταγματικότητας και εναρμόνισης με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και τη διεθνή πραγματικότητα.

• Τον πίνακα καταργούμενων διατάξεων που συμβάλει στη συστημική κωδικοποίηση της νομοθεσίας, ώστε να αντιμετωπιστεί η πολυνομία και η κακονομία που γεννούν γραφειοκρατία και διαφθορά.

• Την έκθεση εφαρμογής που ενισχύει την αποτελεσματικότητα, γιατί ως γνωστόν το μεγάλο πρόβλημα της χώρας συνδέεται όχι με την ψήφιση, αλλά με τη σωστή και γρήγορη εφαρμογή των νόμων.

Αντίστοιχες προβλέψεις εισάγονται για τη διαδικασία Επείγοντος ή Κατεπείγοντος Σ/Ν και φυσικά τις προτάσεις Νόμου των Βουλευτών.

Στο άρθρο 85 παρ.5 ΚτΒ υιοθετούνται διατάξεις για την Οικονομική της Νομοθέτησης, δηλαδή προεκτίμηση όχι μόνο του οικονομικού κόστους αλλά και των οικονομικών συνεπειών μιας νομοθετικής μεταβολής.
Αυτό αποτελεί σημαντική καινοτομία που συνδέει την Νομοθέτηση με την Πραγματική Οικονομία.
Σκεφθείτε ένα παράδειγμα : Η μετονομασία 4 Υπουργείων το 2010 για επικοινωνιακούς λόγους, στοίχισε στην Ελλάδα πάνω από 150 εκ. ευρώ.

Ο 3ος Άξονας αφορά στο άρθρο 6 που συνδέεται με την χωρίς κόστος καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού της Βουλής, με θετικές επιπτώσεις στη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα της.

Θεωρώ σημαντικές και αναγκαίες αυτές τις αλλαγές, με θετικές προεκτάσεις στην βελτίωση, τόσο του Κοινοβουλίου όσο και του Πολιτικού μας Συστήματος, γι’ αυτό εκ μέρους της ΝΔ τις υπερψηφίζω.»

Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
26 Μάιος 2020 - 9:48μμ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ : «Ευχαριστώ» του Ε. Στυλιανίδη προς την Ένωση ‘Μαζί για το Παιδί’ για τη μεγάλη χορηγία τους προς το Νοσοκομείο Κομοτηνής»

Με επιστολή του προς την πρόεδρο της ένωσης σωματείων και ιδρυμάτων «Μαζί για το παιδί» κα. Αλεξάνδρα Μαρτίνου, ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες για την μεγάλη χορηγία προς το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής.
22 Μάιος 2020 - 12:40μμ

Λιμενικούς Σταθμούς σε Φανάρι και Μαρώνεια διεκδίκησε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης από τον Υπουργό Ναυτιλίας

υνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Βουλευτή Λασιθίου Γιάννη Πλακιωτάκη καθώς και τον Αρχηγό του Λιμενικού είχε ο Βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης. Του κατέθεσε επιστολή διεκδικώντας την αναβάθμιση των Λιμενικών Φυλακίων Μαρώνειας και Φαναρίου σε Λιμενικούς Σταθμούς.
21 Μάιος 2020 - 3:19μμ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ε.ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ, ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Παρέμβαση στον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο μετά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κομοτηνή, έκανε ο Βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης επαναφέροντας με επιστολή που του επέδωσε ζητήματα που του έθεσαν φορείς της πόλης.
12 Μάιος 2020 - 6:00μμ

Χαιρετισμός Ευριπίδη Στυλιανίδη, Βουλευτή Ροδόπης ΝΔ για την Παγκόσμια Ημέρα του Νοσηλευτή

Επ' ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτή ο βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης έστειλε χαιρετισμό προς τους εργαζόμενους του Σισμανογλείου Νοσοκομείου Κομοτηνής ευχαριστώντας τους για την προσφοράς τους και τιμώντας τους για το έργο τους.
11 Μάιος 2020 - 9:41πμ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: «ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

Η πρώτη επίσκεψη του Βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας μετά τη χαλάρωση των περιορισμών ήταν στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, προκειμένου να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του στο Υπουργείο Υγείας και την αποτελεσματική αξιοποίηση τους από τη Διοίκηση του Σισμανόγλειου.
9 Μάιος 2020 - 2:05πμ

Το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα παρέδωσε στο Μητροπολίτη Παντελεήμωνα ο Βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης

O Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης, διασφάλισε το Άγιο Φως και αφού το διατήρησε για αρκετές εβδομάδες στην Αθήνα, μετά τη σχετική χαλάρωση των μέτρων, το έφερε οδικώς στην ιδιαίτερη Πατρίδα του τη Ροδόπη και το παρέδωσε στον Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμωνα, ο οποίος ευχαρίστησε τον πρώην υπουργό και δήλωσε ότι θα το μεταφέρει σε όλες τις ενορίες της Μητρόπολης θέτοντας το στη διάθεση του κάθε πιστού.