19/11/2019

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, 19/11/2019

(Άρθρο 3 παρ. 1,2,3,ερμηνευτική, άρθρο 13 παρ. 5, άρθρο 33 παρ. 2, άρθρο 59 παρ. 1,2, άρθρο 5 παρ. 2, άρθρο 21 παρ. 1,3, προσθήκη 7, άρθρο 22 παρ. 1,2,4,5, άρθρο 25 παρ. 3) Read more »