Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς

Πρωτοβουλία Ε. Στυλιανίδη για την καταπολέμηση της Διαφθοράς και του «Μαύρου Πολιτικού Χρήματος»

Ο πόλεμος κατά της διαφθοράς και του βρώμικου πολιτικού χρήματος μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα, όταν στρέφεται όχι μόνο κατά της εξαγορασμένης πολιτικής συνείδησης, αλλά και εναντίον αυτού π Read more »