Διαβούλευση

Ομιλία του ΥΜΕ κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στη 2η Διαβούλευση του ΟΑΣΑ για της δημόσιες συγκοινωνίες της Αττικής

Στοιχεία ομιλίας- χαιρετισμός του ΥΜΕ κ.

Ομιλία στη διαβούλευση για τον επανασχεδιασμό του δικτύου αστικών συγκοινωνιών του λεκανοπεδίου της Αττικής

Στόχο και βασική προτεραιότητα που έχουμε εξαρχής θέσει στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών,