ΓΕΩΤΕΕ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΤΕΕ ΘΡΑΚΗΣ

Σήμερα στη Νομαρχία Ροδόπης και σε εκδήλωση του ΓΕΩΤΕΕ ΘΡΑΚΗΣ, ανέπτυξα στους Αγρότες της Ροδόπης τα τοπικά προβλήματα γεωργών και κτηνοτρόφων, την αύξηση του κόστους παραγωγής, την πολυδιάσπαση του κ Read more »