Αίγιο

Επίσκεψη στη Σιδηροδρομική Σήραγγα Αιγίου

 «Βρισκόμαστε σήμερα σε ένα από τα πιο σημαντικά έργα που κατασκευάζει η ΕΡΓΟΣΕ.  Μία σειρά από εξίσου σημαντ