Χαιρετισμός στο Συνέδριο του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας