Ομιλία: Προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης Οκτώβριος 2009