Δήλωση κατα την τελετή παραλαβής του Υπουργείου Μεταφορών