Επίσκεψη στους οικισμούς Ασωμάτων, Σώστη, Πολυάνθου και Αμαξάδων