Υπογραφή της Συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και MIG για την Ολυμπιακή