Υπογραφή Συμφωνίας με τους Γαλλικούς Σιδηροδρόμους