Η στελέχωση του νέου νοσοκομείου μας προτεραιότητα για το μέλλον!