ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΟΑΣΑ) ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ.