Συνέντευξη τύπου για το ειδικό σύστημα θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών