Ομιλία στο 4ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για την ευρυζωνικότητα