Σημαντική διάκριση για το βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη για τη Θράκη