Ομιλία Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Κ.Ε. της Ν.Δ. στη Θεσσαλονίκη