Πρωτοβουλία ενημέρωσης των αγροτών της Κομοτηνής για τη νέα ΚΑΠ