Ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης- 2ο μέρος