Συνάντησή με τον Πρόεδρο της εταιρείας Microsoft κ. Bill Gates