Ομιλία κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προυπολογισμό στη Βουλή