Ερώτηση για τις Επιλογές Στελεχών Εκπαίδευσης

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ν Δ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Επιλογές Στελεχών Εκπαίδευσης: Και οι πρώτοι έσονται έσχατοι…»

Ο χώρος της εκπαίδευσης αποτελεί πεδίο σύνθεσης και συναίνεσης στο οποίο είναι ανάγκη να συναντώνται ιδέες, προτάσεις και πολιτικές με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία των δομών προς όφελος των μαθητών.

Η αξιοκρατική επιλογή των στελεχών εκείνων που θα κληθούν να υλοποιήσουν την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες κατά την οποία η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα πρόσωπα που θα επιλεγούν θα πληρούν πραγματικά τις προϋποθέσεις ώστε να διοικήσουν με υπευθυνότητα και ζήλο τον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης. Την ώρα που, κατά δήλωση της ίδιας της Υπουργού «τα σχολεία δεν είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές», την ώρα που με την ακατανόητη αλλαγή του συστήματος πρόσληψης των εκπαιδευτικών και τις μειώσεις των διορισμών η Κυβέρνηση ανατρέπει την εργασιακή σχέση και τον προγραμματισμό χιλιάδων οικογενειών αναπληρωτών και ενώ ο χρόνος έναρξης του σχολικού έτους πλησιάζει, το Υπουργείο επικεντρώνεται στην εγκαθίδρυση κομματικών φίλων στις διευθυντικές θέσεις της διοικητικής πυραμίδας.

 

Οι παρακάτω πίνακες αποτυπώνουν το κυνισμό και την παλαιοκομματική λογική που διέπει τη πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας:

 

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Α) Αττική

Αρχικά υποψηφίου Σειρά κατάταξης στην περιφέρεια τους με βάση το σύνολο των μορίων των αντικειμενικών κριτηρίων Μ.Ο. συνέντευξης Αναλυτική βαθμολογία συνέντευξης (με άριστα το 15) Τελική κατάταξη στον πίνακα με βάση το σύνολο των μορίων
Ψ.Γ. 24,63 12,83 13, 13, 13, 13, 10, 15
Κ.Κ. 23,67 9,67 8, 10, 10, 10, 10, 7, 13 17η
Μ.Δ. 23,39 10,50 8, 11, 10, 10, 10, 14 12η
Ο.Χ. 23,26 4ος 10,67 9, 12, 10, 10, 10, 13 11ος
Α.Ε. 23 10,67 9, 11, 10, 10, 9, 15 13η

Β) Κεντρική Μακεδονία

Αρχικά υποψηφίου Σειρά κατάταξης στην περιφέρεια τους με βάση το σύνολο των μορίων των αντικειμενικών κριτηρίων Μ.Ο. συνέντευξης Αναλυτική βαθμολογία συνέντευξης (με άριστα το 15) Τελική κατάταξη στον πίνακα με βάση το σύνολο των μορίων
Κ.Κ. 24,39 1ος 10,29 9, 11, 10, 10, 8, 14 6ος
Κ.Σ. 23,50 2ος 10,43 9, 10, 13, 10, 10, 6, 15 9ος
Τ.Ν. 23 3ος 11,17 9, 11, 10, 10, 12, 15 7ος
Κ.Δ. 22,15 5ος 11,43 9, 12, 12, 11, 11, 10, 15 13ος

Γ) Θεσσαλία

Αρχικά υποψηφίου Σειρά κατάταξης στην περιφέρεια τους με βάση το σύνολο των μορίων των αντικειμενικών κριτηρίων Μ.Ο. συνέντευξης Αναλυτική βαθμολογία συνέντευξης (με άριστα το 15) Τελική κατάταξη στον πίνακα με βάση το σύνολο των μορίων
Κ.Χ. 22,54 2ος 10,57 8, 12, 11, 11, 10, 8, 14 4ος
Σ.Β. 20,89 3ος 10,50 9, 10, 10, 10, 10, 10, 14 5ος
Κ.Η. 20,76 4ος 10,57 9, 10, 11, 10, 10, 11, 13 7ος
Κ.Δ. 20,02 6ος 10,71 9, 10, 11, 12, 10, 8, 15 12ος

Δ) Πελοπόννησος

Αρχικά υποψηφίου Σειρά κατάταξης στην περιφέρεια τους με βάση το σύνολο των μορίων των αντικειμενικών κριτηρίων Μ.Ο. συνέντευξης Αναλυτική βαθμολογία συνέντευξης (με άριστα το 15) Τελική κατάταξη στον πίνακα με βάση το σύνολο των μορίων
Τ.Χ. 25,76 2ος 10 8, 10, 11, 10, 10, 6, 15 4ος
Γ.Α. 24,41 11 10, 10, 12, 10, 10, 10, 15

Ε) Δυτική Ελλάδα

Αρχικά υποψηφίου Σειρά κατάταξης στην περιφέρεια τους με βάση το σύνολο των μορίων των αντικειμενικών κριτηρίων Μ.Ο. συνέντευξης Αναλυτική βαθμολογία συνέντευξης (με άριστα το 15) Τελική κατάταξη στον πίνακα με βάση το σύνολο των μορίων
Κ.Τ. 24,26 1ος 10,71 10, 10, 10, 10, 10, 10, 15 3ος
Γ.Δ. 19 7ος 12 10, 12, 11, 12, 15 10ος

ΣΤ) Β. Αιγαίο

Αρχικά υποψηφίου Σειρά κατάταξης στην περιφέρεια τους με βάση το σύνολο των μορίων των αντικειμενικών κριτηρίων Μ.Ο. συνέντευξης Αναλυτική βαθμολογία συνέντευξης (με άριστα το 15) Τελική κατάταξη στον πίνακα με βάση το σύνολο των μορίων
Γ.Κ. 26,89 10,83 9, 13, 10, 10, 8, 15

 

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Στα Χανιά προκειμένου ο 2ος σε αντικειμενικά μόρια (15,5) να ξεπεράσει τον 1ο (19,39) έλαβε Μ.Ο. στη συνέντευξη 14,71 με άριστα το 15 ενώ ο 1ος σε μετρήσιμα μόρια έλαβε μόλις 9,86! Τυχαία, ο 2ος σε μόρια ήταν συνδικαλιστής της ΠΑΣΚΕ.

Στην Εύβοια, αντίστοιχα ο 4ος έγινε 1ος και πήρε τη θέση του Δ/ντη Εκπαίδευσης με Μ.Ο. συνέντευξης 13,16 ενώ ο 1ος πήρε μόλις 8,5! Τυχαία, και αυτός ήταν συνδικαλιστής της ΠΑΣΚΕ. Στο Λεκανοπέδιο ο 1ος έγινε 10ος μετά τη συνέντευξη μη καταφέρνοντας να διεκδικήσει καμία από τις 7 προκηρυχθείσες θέσεις των Δ/νσεων της Αττικής. Τυχαία, και οι 7 Δ/ντές που επελέγησαν ήταν συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ. Το ίδιο συνέβη και στη Μεσσηνία και στη Ζάκυνθο αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις ανά την Ελλάδα.

 

Στους πίνακες αυτούς φαίνεται ξεκάθαρα η νόθευση των αντικειμενικών μορίων καθώς οι πρώτοι σε μόρια σχεδόν πάντοτε λαμβάνουν πολύ χαμηλή βαθμολογία στη συνέντευξη.

Και όλα αυτά ενώ οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση θεωρούσαν τη συνέντευξη στις επιλογές στελεχών «μέθοδο εξόντωσης των κομματικά μη αρεστών» και ως «βασικό εργαλείο στα χέρια των κεντρικών και τοπικών κομματαρχών εκπαίδευσης της Νέας Δημοκρατίας μέσω της οποίας εκμηδενίζονται τα μετρήσιμα προσόντα» (Επίκαιρη Επερώτηση Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΠΑΣΟΚ προς τον Υπουργό Παιδείας Ε. Στυλιανίδη 2007).

Φέτος είναι η ώρα να γίνουν οι συγκρίσεις στο πεδίο. Τα στελέχη που επελέγησαν το 2007, από την Κυβέρνηση της ΝΔ, οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης των Νομών, ήταν εκείνοι που σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και σε απόλυτη συνεργασία με ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα προετοίμασαν υποδειγματικά το σχολικό έτος 2008-2009, έτος κατά το οποίο, κατά κοινή ομολογία, για πρώτη φορά όλα ήταν έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές έγκαιρα και προγραμματισμένα. Θα δούμε τι θα γίνει φέτος…

Κατόπιν αυτού,

Ε Ρ Ω Τ Α Τ Α Ι
η κ. Υπουργός

1) Πώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου «προωθεί την αξιοκρατία», όταν αντιφάσκοντας με αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση χρησιμοποιεί τις πλέον αναξιοκρατικές μεθόδους κομματικής ευνοιοκρατίας;

2) Πώς δικαιολογούνται οι περιπτώσεις όπου οι πρώτοι σε αντικειμενικά κριτήρια κατατάσσονται τελικώς αρκετά χαμηλά στους πίνακες μετά τις συνεντεύξεις;

3) Προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας, με τον ίδιο τρόπο, να αντικαταστήσει του Σχολικούς Συμβούλους και τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων πριν την λήξη της θητείας τους;

Αθήνα, 03 / 09 / 2010

Οι ερωτώντες Βουλευτές

1. Ευριπίδης Στυλιανίδης

2. Ελίζα Βόζεμπεργκ

Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
27 Οκτώβριος 2020 - 2:36μμ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΛΗΣΕ Ο Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Με τη συμμετοχή της Υπουργού Ενέργειας της Κύπρου και καθηγητών από διάφορα μέρη του κόσμου και υπό το συντονισμό του Καθηγητή της Νομικής Αθηνών Θ. Φορτσακη και του καθηγητή Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ν. Κουλούρη, ξεκίνησε τη λειτουργία του με τηλεδιάσκεψη το νεοσύστατο Ινστιτούτο Ενεργειακής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
18 Οκτώβριος 2020 - 11:52πμ

ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 

Επίσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λ. Οικονόμου και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Καραμαλάκη στην Κομοτηνή, συνοδεία του Βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη. 
15 Οκτώβριος 2020 - 6:11μμ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επιγραμματικά, διεκδικητικά και στοιχειοθετημένα, στο πλαίσιο της διακομματικής για τη Θράκη, έθεσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης σειρά από ζητήματα, μαζί τους δυο συναδέλφους του Βουλευτές Τάκη Χαρίτου και Ιλχαν Αχμέτ. Συγκεκριμένα ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας κατά την επίσκεψη του στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, ενημέρωσε τον Υπουργό κ. Κώστα Καραμανλή για την κατάσταση στη Ροδόπη και διεκδίκησε
14 Οκτώβριος 2020 - 1:47μμ

5 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟΠΗ ΕΘΕΣΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Τηλεδιάσκεψη με τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Αν. Μακεδονία και τη Θράκη και τον Περιφερειάρχη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της επίσκεψης του τις επόμενες μέρες στη Σαμοθράκη.
14 Οκτώβριος 2020 - 12:43μμ

7 ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

  Στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τη Θράκη κλήθηκε για ενημέρωση ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, προκειμένου να ενημερώσει για τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και το πρόγραμμα της Περιφέρειας με στόχο να ξεκολλήσει από την 11η θέση σε απορροφητικότητα κονδυλίων και να απαντήσει στις ερωτήσεις των Βουλευτών για μέτρα και στόχους του μέλλοντος. 
14 Οκτώβριος 2020 - 12:37μμ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΓΕΣ Χ. ΛΑΛΟΥΣΗ: ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ-ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Σημαντική συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού κ.Χαράλαμπο Λαλούση είχε στο περιθώριο της ενημερωτικής Συνεδρίασης  της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Ελληνικής Βουλής στο ΓΕΕΘΑ, ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας.