Ερώτηση για τα προβλήματα στη χρηματοδότηση των δομών ψυχικής υγείας

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΔ

  
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η


ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ:

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΘΕΜΑ: "Προβλήματα στην χρηματοδότηση των δομών ψυχικής υγείας"

Ένας από τους τομείς που έχουν πληγεί οξύτατα από τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Υγείας είναι ο τομέας της Ψυχικής Υγείας, ιδίως σε ότι αφορά τις Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές, με σοβαρές συνέπειες για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους ασθενείς αλλά και στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 4.000 εργαζομένους.
Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα Ψυχικής Υγείας δραστηριοποιούνται από την μια τα ΝΠΔΔ, δηλαδή τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, τα Ψυχιατρικά Τμήματα Γενικών Νοσοκομείων και οι Κοινοτικές τους δομές, τα οποία προσφέρουν στο σύστημα περίπου 4.200 κλίνες. Περίπου οι μισές από αυτές τις κλίνες εξυπηρετούν τμήματα κλειστής νοσηλείας και οι υπόλοιπες εξυπηρετούν τμήματα ανοικτής νοσηλείας. Ο προϋπολογισμός αυτών των 4.200 κλινών για το 2012 ήταν περίπου 300 εκ. ευρώ, ποσό το οποίο πρέπει να προσαυξηθεί από τον προϋπολογισμό της Φαρμακευτικής Δαπάνης για τις εν λόγω κλίνες, περίπου άλλα 150εκ. ευρώ. Εν κατακλείδι, για τους συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας το Ελληνικό Δημόσιο πληρώνει περίπου 450εκ. ευρώ, δηλαδή 290 ευρώ ημερήσιο κόστος νοσηλείας ανά ασθενή.

Από την άλλη, λειτουργούν οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας, οι οποίες παρά το γεγονός ότι είναι ΝΠΙΔ αποζημιώνονται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας και όχι μέσω του ΕΟΠΥΥ. Οι συγκεκριμένες Μονάδες προσφέρουν στο σύστημα Ψυχικής Υγείας περίπου 1.500 κλίνες, όλες ανοικτής νοσηλείας, με προϋπολογισμό 80εκ. ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση το ημερήσιο κόστος νοσηλείας είναι περίπου 140 ευρώ ανά ασθενή.

Τέλος, έχουμε τις Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές οι οποίες προσφέρουν στο σύστημα Ψυχικής Υγείας περίπου 5.500 κλίνες, όλες κλειστής νοσηλείας, για τις οποίες ο ετήσιος προϋπολογισμός το 2012 ήταν περίπου 70 εκ. Ευρώ, με ημερήσιο νοσήλιο 40,75 ευρώ το οποίο έχει καθοριστεί νομοθετικά από το 2007 χωρίς να έχει αναπροσαρμοστεί, και ο οποίος για τα έτη 2013 και 2014 μειώθηκε στα 45 εκ. ευρώ. Παρόλαυτά, οι υποβληθείσες δαπάνες για τις Κλινικές τόσο το 2012 όσο και το 2013 κινήθηκαν μεταξύ των 77 και 77,5 εκ. ευρώ, γεγονός το οποίο καταδεικνύει τις πραγματικές ανάγκες προκειμένου να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η ποιοτική παροχή υπηρεσιών των εν λόγω Κλινικών. Η συρρίκνωση αυτή του προϋπολογισμού στα 45 εκ. ευρώ, οδηγεί στη μείωση του ημερήσιου κόστους νοσηλείας στα 22 ευρώ περίπου ανά ασθενή.

Δεδομένου ότι λόγω της υποχρηματοδότησης πολλές μονάδες ψυχικές υγείας βρίσκονται στα όρια της βιωσιμότητας, θέτοντας σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών σε χιλιάδες ασθενείς αλλά και την διατήρηση των θέσεων εργασίας,

 
Ε Ρ Ω Τ Α Τ Α Ι
ο κ. Υπουργός

1) Πώς εξηγείται η μεγάλη διαφορά στο ημερήσιο κόστος ανά ασθενή που υπάρχει μεταξύ των δημόσιων δομών, των ΝΠΙΔ και των Ιδιωτικών Ψυχιατρικών Κλινικών;
2) Ποια είναι η αναπροσαρμογή του κόστους νοσηλείας ανά ασθενή και της δαπάνης στις δημόσιες δομές, στα ΝΠΙΔ, και στις Ιδιωτικές Ψυχιατρικές κλινικές από το 2009 μέχρι σήμερα; Πόσα από τα χρήματα που καταβάλλονται στις δομές προέρχονται από κοινοτικούς και πόσα από εθνικούς πόρους;
3) Συνυπολογίζοντας την εφαρμογή των μέτρων Rebate και Clawback που εφαρμόζει το Υπουργείο Υγείας στο σύνολο των παρόχων υγείας, προκύπτει ότι το νοσήλιο που εισπράττουν ουσιαστικά οι Κλινικές, σε περίπτωση που υποχρεωθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για το σύνολο του έτους, πλησιάζει τα 17€ ημερησίως. Με αυτά τα δεδομένα, η Πολιτεία θεωρεί, ότι εξασφαλίζεται η ποιοτική παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς και η βιωσιμότητα των δομών και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας;
4) Στο προσχέδιο του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας που δημοσιοποίησε πρόσφατα ο ΕΟΠΥΥ γίνεται μεν λόγος για αύξηση του νοσηλίου των Ιδιωτικών Ψυχιατρικών Κλινικών από 40,75€ στα 45€, όμως δεν αναφέρεται πουθενά η ισόποση αύξηση του προϋπολογισμού προκειμένου να είναι δυνατή η κάλυψη της επιπλέον δαπάνης. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο εφαρμοστεί πώς προτίθεται η Πολιτεία να καλύψει το κόστος χωρίς να μειωθεί ο αριθμός των ασθενών ή να υποβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες;
5) Σε περίπτωση που κάποια από τις Ιδιωτικές Κλινικές αναστείλει τη λειτουργία της, υπάρχει μέριμνα για την μεταφορά των ασθενών σε άλλες δομές του δημοσίου; Μπορούν οι υφιστάμενες δομές να υποδεχθούν επιπλέον ασθενείς;
6) Προτίθεται το Υπουργείο να εξορθολογήσει τον προϋπολογισμό του για τις δομές ψυχικής υγείας προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα τους, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την βιωσιμότητα των μονάδων;

Αθήνα, 03 / 12 / 2014

Ο ερωτών Βουλευτής
Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης

Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
27 Οκτώβριος 2020 - 2:36μμ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΛΗΣΕ Ο Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Με τη συμμετοχή της Υπουργού Ενέργειας της Κύπρου και καθηγητών από διάφορα μέρη του κόσμου και υπό το συντονισμό του Καθηγητή της Νομικής Αθηνών Θ. Φορτσακη και του καθηγητή Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ν. Κουλούρη, ξεκίνησε τη λειτουργία του με τηλεδιάσκεψη το νεοσύστατο Ινστιτούτο Ενεργειακής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
18 Οκτώβριος 2020 - 11:52πμ

ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 

Επίσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λ. Οικονόμου και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Καραμαλάκη στην Κομοτηνή, συνοδεία του Βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη. 
15 Οκτώβριος 2020 - 6:11μμ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επιγραμματικά, διεκδικητικά και στοιχειοθετημένα, στο πλαίσιο της διακομματικής για τη Θράκη, έθεσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης σειρά από ζητήματα, μαζί τους δυο συναδέλφους του Βουλευτές Τάκη Χαρίτου και Ιλχαν Αχμέτ. Συγκεκριμένα ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας κατά την επίσκεψη του στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, ενημέρωσε τον Υπουργό κ. Κώστα Καραμανλή για την κατάσταση στη Ροδόπη και διεκδίκησε
14 Οκτώβριος 2020 - 1:47μμ

5 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟΠΗ ΕΘΕΣΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Τηλεδιάσκεψη με τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Αν. Μακεδονία και τη Θράκη και τον Περιφερειάρχη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της επίσκεψης του τις επόμενες μέρες στη Σαμοθράκη.
14 Οκτώβριος 2020 - 12:43μμ

7 ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

  Στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τη Θράκη κλήθηκε για ενημέρωση ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, προκειμένου να ενημερώσει για τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και το πρόγραμμα της Περιφέρειας με στόχο να ξεκολλήσει από την 11η θέση σε απορροφητικότητα κονδυλίων και να απαντήσει στις ερωτήσεις των Βουλευτών για μέτρα και στόχους του μέλλοντος. 
14 Οκτώβριος 2020 - 12:37μμ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΓΕΣ Χ. ΛΑΛΟΥΣΗ: ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ-ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Σημαντική συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού κ.Χαράλαμπο Λαλούση είχε στο περιθώριο της ενημερωτικής Συνεδρίασης  της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Ελληνικής Βουλής στο ΓΕΕΘΑ, ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας.