Συνεντεύξεις

15 Φεβρουάριος 2009 - 11:00πμ

Συνέντευξη στην Εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ

Δημοσιέυθηκε στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, στις 15/02/2009
"Ο Καραμανλής είναι μονόδρομος", Συνέντευξη στον Β.Χιώτη