Επιθετική είσοδος της Ελλάδας στις νέες τεχνολογίες

Η σημασία που αποκτά η ευρυζωνικότητα για την ανάπτυξη της οικονομίας είναι καθοριστική. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η προστιθέμενη αξία, που επιφέρει η ευρυζωνικότητα στην οικονομία αποτιμάται περί τα 82,4 δις ευρώ ετησίως. Στις προηγμένες οικονομίες αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 0,9% του ΑΕΠ.

Σημαντικές εφαρμογές που επηρεάζουν τη νέα οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα είναι:
  •  η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που χτυπά τη διαφθορά και περιορίζει τη γραφειοκρατία, μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος της δημόσιας διοίκησης,
  • το ηλεκτρονικό εμπόριο, που ανοίγει τις διεθνείς αγορές και ξεπερνά εθνικά και τοπικά σύνορα,
  • η τηλεεργασία, που εντάσσει στην αγορά εργασίας από απόσταση κατοίκους απομονωμένων περιοχών ή άτομα με αναπηρία που μπορούν να εργάζονται πλέον και από το σπίτι τους,
  • η τηλεεκπαίδευση, που δίνει πλέον ίσες ευκαιρίες σε όλους ανεξάρτητα απ’ τον τόπο διαμονής ή την οικονομική τους κατάσταση να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, να σπουδάζουν από απόσταση, να έχουν ίση πρόσβαση στην πληροφόρηση και τη γνώση,
  • η τηλεϊατρική δημιουργεί νέες δυνατότητες κυρίως στις κοινωνικές υπηρεσίες για τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.

Η χρήση των νέων τεχνολογιών δημιουργεί νέα δεδομένα στις επικοινωνίες, στις μεταφορές, στην ασφάλεια, στις κοινωνικές υπηρεσίες, στην ενημέρωση, στην ίδια τη δημοκρατία.

 Η χώρα μας δυστυχώς για πολλά χρόνια υπήρξε ουραγός καταλαμβάνοντας μία από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα ζητήματα Ευρυζωνικότητας και διαθέτοντας ένα από τα ακριβότερα διαδίκτυα.

Η Κυβέρνηση Καραμανλή το 2006 έθεσε σε εφαρμογή ένα «Εθνικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας» στο πλαίσιο μίας ευρύτερης Ψηφιακής Στρατηγικής. Σήμερα, τρία χρόνια μετά η Ελλάδα έχει επιτύχει να ανατρέψει σημαντικά την κατάσταση. Επενδύθηκαν 450 εκατομμύρια ευρώ, σε νέα δίκτυα και υπηρεσίες, απελευθερώθηκε η αγορά με θεαματικά αποτελέσματα: Μέχρι το τέλος του 2009 προβλέπεται η πληθυσμιακή κάλυψη Ευρυζωνικότητας να έχει φτάσει στο 85% σε σχέση με το 40% που ήταν το 2004. Παράλληλα, η γεωγραφική κάλυψη θα ξεπερνά το 60% σε σχέση με το 10% το 2004. Ήδη τα αστικά κέντρα καλύπτονται 100%, ενώ οι ημιαστικές περιοχές αγγίζουν το 85%. Λόγω του γεωλογικού ανάγλυφου της χώρας μας χαμηλά συνεχίζουν να βρίσκονται (50% περίπου) οι αγροτικές περιοχές (νησιά, ορεινοί οικισμοί κ.α.).

Παράλληλα, επιτύχαμε το κόστος των υπηρεσιών να έχει μειωθεί κατά 85% σε σχέση με το 2004, δηλαδή ήδη σημαντικά κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ότι η Ελλάδα μέσα σε λίγα χρόνια επιτυγχ  άνει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης των Ευρυζωνικών της υπηρεσιών στον κόσμο.  Η προσπάθειά μας να πρωταγωνιστήσουμε στον Κόσμο που έρχεται συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς.

Υλοποιούμε μεγάλο έργο ανάπτυξης Ευρυζωνικών υποδομών στην Ελληνική Περιφέρεια ύψους 210 εκατομμυρίων ευρώ. Δημιουργούμε μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών σε 75 πόλεις, ενώ σε μικρότερες χρηματοδοτείται η ανάπτυξη ασύρματων δικτύων. Τα δίκτυα αυτά διασυνδέουν συνολικά πάνω από 3.000 σημεία δημόσιου ενδιαφέροντος και κοινωνικών παροχών. Εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα, ΚΕΠ και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, συνδέονται μεταξύ τους με δίκτυο που ξεπερνά τα 700 χιλιόμετρα.

Παράλληλα, προετοιμαζόμαστε για τα δίκτυα της επόμενης γενιάς. Διασφαλίσαμε και προωθούμε τα επόμενα χρόνια την ανάπτυξη ενός νέου δικτύου οπτικών ινών συνολικού κόστους 2,1 δις ευρώ. Το νέο αυτό δίκτυο ανοιχτής πρόσβασης, Fiber To The Home, θα διασυνδέσει με υψηλές ταχύτητες, τουλάχιστον 100 Mbps, περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια νοικοκυριά και θα κατασκευασθεί με το σύστημα της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Μέσα στο Μάιο υπολογίζεται ότι το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών θα έχει ολοκληρώσει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, ώστε να ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι νέες εφαρμογές, που πιλοτικά ξεκίνησε το Υπουργείο μας με την εγκατάσταση γρήγορου δωρεάν δορυφορικού Internet. Οι δορυφορικές και ασύρματες υπηρεσίες τύπου WiFi και WiMax μας επιτρέπουν να βγάλουμε από την απομόνωση νησιωτικές και ορεινές περιοχές της χώρας μας δίδοντας νέες ευκαιρίες και νέες δυνατότητες στους κατοίκους τους.

Στον Κέχρο, στα Πομακοχώρια της ορεινής Ροδόπης, στη Σάμο, κοντά στα Ελληνοτουρκικά σύνορα, στο Δήμο Είρας, έναν από τους πιο ορεινούς δήμους της Πελοποννήσου, θέσαμε σε λειτουργία τις πρώτες εφαρμογές μαζί με τον ελληνικό δορυφόρο Hellas Sat και τους παρόχους δημιουργώντας κυριολεκτικά νέα δεδομένα. Παράλληλα, ξεκινήσαμε πιλοτικά να εγκαθιστούμε WiFi σε πολυσύχναστους χώρους, π.χ. αρχαιολογικά μνημεία για την εξυπηρέτηση των τουριστών και την προβολή του πολιτισμού μας, πολυσύχναστες πλατείες και σταθμούς, πανεπιστημιουπόλεις. Κυρίως η νέα γενιά αποκτά δωρεάν γρήγορη πρόσβαση και διευκολύνεται στο να κατακτήσει το νέο κόσμο της πληροφόρησης και της γνώσης.

Όλες αυτές οι εξελίξεις δε συντελούνται χωρίς προβλήματα και κινδύνους. Ωστόσο η πολιτεία οφείλει να προετοιμάζεται και να παλεύει, ώστε οι νέοι Έλληνες να μη στερηθούν ευκαιρίες. Οι μαθητές του Έξυπνου Σχολείου, οι φοιτητές του εξωστρεφούς ΑΕΙ, οι επιχειρήσεις, οι επιστήμονες και οι επαγγελματίες της χώρας μας έχουν κάθε δικαίωμα να ξεπεράσουν το ψηφιακό χάσμα. Να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση. Να αδράξουν τις νέες ευκαιρίες. Χρέος δικό μας, των πολιτικών και της πολιτείας είναι να διευκολύνουμε την προσπάθεια. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και αυτό κάνουμε.
 
Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών συνομιλεί ήδη με τον Κόσμο που Έρχεται.


Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
9 Ιουλίου 2020 - 6:56μμ

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ. ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνο Τασούλα, τη δημιουργία Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και την Ανάδειξη της Θράκης, ανταποκρινόμενος στο διαχρονικό αίτημα της περιοχής, που πρόσφατα είχαν την ευκαιρία να το ξανακαταθέσουν οι Μητροπολίτες της Τοπικής Εκκλησίας που τον επισκέφθηκαν.
7 Ιουλίου 2020 - 11:02πμ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Συστηματική πίεση για την ανταποδοτική αξιοποίηση των τουριστικών ακινήτων του Νόμου Ροδόπης ασκεί ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης.
6 Ιουλίου 2020 - 10:59πμ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ SHELMAN

Καθοριστικής σημασίας συνάντηση είχε σήμερα ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης με τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη για την επανεκκίνηση της βιομηχανίας Shelman στην Κομοτηνή.
29 Ιουνίου 2020 - 10:15πμ

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Με τον Γενικό Διευθυντή της Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Στρατηγό Συριτούδη είχε συνάντηση εργασίας ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης Δρ. Ευριπίδης Στυλιανίδης.
28 Ιουνίου 2020 - 9:49μμ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΔΡ. ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΡΟΔΟΠΗΣ-ΝΔ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Ευριπίδης Στυλιανίδης: Να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία Ο βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ τονίζει ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και εξηγεί πότε η προσφυγή στη Χάγη μπορεί να είναι χρήσιμη για την Ελλάδα Νίκος Οικονόμου

ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

Υπέρ της συγρότησης Διακομματικής επιτροπής για τη Θράκη τάσσεται με συνέντευξή του στο iEidiseis ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ και Επικ. Καθηγητής Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, εκφράζοντας μάλιστα τη βεβαιότητα ότι ο πρωθυπουργός θα είναι θετικός στη συγκεκριμένη ανάγκη.Ο πρώην υπουργός επισημαίνει ότι το «κόμμα Σαδίκ» «όχι απλά συνεργάζεται, αλλά καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από την τουρκική διπλωματία».