Skip to Navigation

Άρθρο του Υπουργού Εσωτερικών στην εφημερίδα Real News

Το Κράτος όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα τελείωσε και αυτό δημιουργεί την ανάγκη αναμόρφωσης και μετεξέλιξης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα κύρια χαρακτηριστικά του Νέου Δήμου του Μέλλοντος που θα προκύψει μέσα από τη μετάβαση που βιώνουμε, είναι:
α) Η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, δηλαδή η σταδιακή απεξάρτηση των Δήμων απ’ την κρατική χρηματοδότηση που ούτως ή άλλως συρρικνώθηκε λόγω της κρίσης κατά 60% από το 2009.
β) Η σύσταση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, το οποίο θα παρακολουθεί την εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων που θα διαμορφώνουν οι ίδιοι οι Δήμοι, την καλή εκτέλεση των προϋπολογισμών τους μέσα από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, τη δημιουργία θεσμικών εργαλείων για την επίτευξη της ευελιξίας των ΟΤΑ σε πολιτικές εξορθολογισμού και ανάπτυξης, την εξυγίανση της διαχείρισης, την πάταξη της διαφθοράς και βεβαίως τη στήριξη, στην πράξη, της Αρχής της Επικουρικότητας που αφορά και στην εφαρμογή της τυπικής δημοκρατίας.
γ) Η στήριξη και η ενίσχυση των Κοινωνικών Δικτύων των Δήμων που διεξάγουν πρωταγωνιστικά τον Πόλεμο κατά της Φτώχειας, υποκαθιστώντας σε πολλές περιπτώσεις την κατάρρευση ή την αναιμία του κεντρικού Κράτους. Κοινωνικά ιατρεία, φαρμακεία, παντοπωλεία, φροντιστήρια για τους φτωχούς. Μέριμνα για τους άστεγους, τους ηλικιωμένους, τα παιδιά. Μεταφορά μαθητών, θέρμανση σχολείων, πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για ηλικιωμένους, διανομή προνοιακών επιδομάτων για 200 χιλιάδες καρκινοπαθείς και ΑΜΕΑ καθώς και πολλά άλλα.
δ) Η δημιουργία νέων ευρηματικών χρηματοδοτικών εργαλείων που θα επιτρέψουν στους Δήμους να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα επιτυγχάνοντας έσοδα, που ενισχύουν την οικονομική τους αυτοτέλεια και κατ’ επέκταση τη διοικητική τους αυτονομία. Η αξιοποίηση και η μόχλευση της ακίνητης περιουσίας τους, η εφαρμογή των ΣΔΙΤ, η φορολογική ενημερότητα και δι’ αυτής η είσπραξη ή η ρύθμιση των οφειλών ιδιωτών προς τους Δήμους, οι έξυπνες επενδυτικές πολιτικές (στη διαχείριση απορριμμάτων, στους λαμπτήρες εξοικονόμησης, στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, στην ελεγχόμενη στάθμευση, στη διαχείριση των κτιρίων κ.α.), η φορολογική αποκέντρωση που πάντα διεκδικούσε η ΚΕΔΕ προκειμένου να ενισχύσει τα εργαλεία των Δήμων, να αυξήσει τις αρμοδιότητες πολιτικής ευθύνης και να αποφύγει το δανεισμό που συχνά, στο τέλος, επιβαρύνει δημοσιονομικά το Κράτος.
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του Νέου Δήμου του Μέλλοντος προσδιορίζουν τη σύγχρονη πολιτική, που το Υπουργείο Εσωτερικών έχει σχεδιάσει και ξεκίνησε να εφαρμόζει στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμβάλλοντας στην κατοχύρωση του νέου της ρόλου. Αυτές οι θεσμικές και τεχνικές αλλαγές, αν συνδυασθούν με αποδοχή της πρότασης για ενιαίο ψηφοδέλτιο δημοτικών συμβούλων, εφόσον αυτό γίνει δεκτό απ’ τα κόμματα της συγκυβέρνησης, είναι βέβαιο ότι θα χτυπήσουν τον αρτηριοσκληρωτικό κομματικό εναγκαλισμό και τα τοπικά κυκλώματα. Παράλληλα, θα δώσουν την ευκαιρία ώστε να αναδειχθούν αξιοκρατικά νέες προσωπικότητες, να δικαιωθούν οι ικανοί και έντιμοι αυτοδιοικητικοί άρχοντες και να αποκατασταθεί ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης ως μήτρας της ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της ποιοτικής δημοκρατίας.